Horúce informácie
Informácie k nástupu do 1. ročníka nájdete na tejto stránke.

Potvrdenie o návšteve školy / zamestnaní

späť

Potvrdenie o návšteve školy / zamestnaní si môže každý žiak, rodič a zamestnanec vytlačiť kedykoľvek aj z pohodlia domova.

Stačí sa prihlásiť do Edupage a postupovať podľa tohto návodu.

Výstupom je takéto potvrdenie o návšteve školy, ktoré si môže žiadateľ tohto potvrdenia overiť pomocou QR kódu. Takéto potvrdenie je dôveryhodnejšie ako to s pečiatkou, keďže ho nie je možné sfalšovať a informácia o návšteve školy daným študentom, resp. pracovnom pomere zamestnanca, je vždy aktuálna.