Horúce informácie
Informácie k nástupu do 1. ročníka nájdete na tejto stránke.

Platby za obedy študenta

späť

Výdaj stravy v školskom roku 2021/2022 začína 10.9.2021. Obed je vydávaný iba stravníkom, ktorí majú dobitý kredit v EduPage a vybradné jedlo v jedálnom lístku.

Platba je možná iba prevodom na účet.

Platba za obedy sa strháva z kreditu v Edupage, to znamená, že si môžete "dobiť" ľubovoľnú čiastku, nemusí to byť suma presne za počet obedov v daný mesiac.

O nízkom kredite budete dostávať správy do Edupage každý deň, pokiaľ sa kredit neminie, resp. vám nebude navýšený po obdržaní sumy u dodávateľa stravy.

Suma za jeden obed pre žiaka:

1,51€

Formát platby

Číslo účtu: 2461254651/0200
IBAN: SK44 0200 0000 0024 6125 4651
Správa pre adresáta: Jozko Mrkvicka 2C Z (meno a priezvisko žiaka, označenie triedy a skratka Z, ktorá znamená Zochova - veľmi dôležité aby vám dodávateľ vedel kredit prideliť)
Suma: požadovaná suma zvýšenia kreditu

V prípade, že vám kredit do EduPage pripísaný nebol, kontaktujte prosím dodávateľa stravy na niektorom z kontaktov nižšie.

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy

Prihlásenie stravy a výber z jedál na daný deň je možný do 7:59 prostredníctvom mobilnej aplikácie Edupage v položke Jedálny lístok alebo cez stránku spsezoska.edupage.org po prihlásení v položke Jedálny lístok. 

Ak máte objednanú stravu na celý týždeň vopred a na niektorý deň si potrebujete stravu odhlásiť, môžete tak spraviť do 7:59 v daný deň cez mobilnú aplikáciu, stránku alebo e-mailom, SMS či telefónátom dodávateľovi stravy.

Pokiaľ kredit v Edupage nie je dostatočný a nedovolí prihlásenie (výber jedla), prípadne obed ste si prihlásiť zabudli, v tom prípade obed nie je možné v jedálni vydať.

Kontakt na dodávateľa stravy

Ing. Jozef Biznár Restaurant Slovakia
IČO: 32823274

Manažérka školskej jedálne: Helena Šichtová
Tel: 02/4329 6001, 0915 615 832 (aj SMS)
E-mail: h.sichtova@gmail.com, biznarj@gmail.com