Horúce informácie
Informácie k nástupu do 1. ročníka nájdete na tejto stránke.

Nástup do 1. ročníka

úvodná strana prijímačiek

Po prihlásení rodným číslom získate prístup k pokynom a informáciám potrebným k nástupu do 1. ročníka. V prípade problémov s overením, ktontaktujte administrátora na webmaster@zochova.sk.

Celé rodné číslo, s lomkou alebo bez.