Horúce informácie
Informácie k nástupu do 1. ročníka nájdete na tejto stránke.

Suma za obedy v EduPage

späť

Forma platby

Platba za obedy je možná iba prevodom na účet v stanovenom tvare, ktorý je v prehľadnom návode pre študenta alebo v návode pre zamestnanca.

V prípade, že vám kredit do EduPage pripísaný nebol, kontaktujte prosím dodávateľa stravy na niektorom z kontaktov, ktorý nájdete v návode vyššie.

Stravník na obed využíva kredit, preto nemusí zaplatiť napr. sumu za celý mesiac ale ľubovoľnú sumu napr. 15€. Táto suma vydrží na počet dní, kedy sa vydáva strava, ktorý vypočítate ako 15 ÷ cena za jeden obed. Ak si obed v niektoré dni neprihlásite, počet dní, na ktoré budete mať kredit na stravu sa navýši.

V nasledujúcich bodoch sú vysvetlené sumy, ktoré sa nachádzajú v mobilnej aplikácii Edupage a pre mnohých sú zmätočné.

Mobilná aplikácia Edupage

V úvode mobilnej aplikácie Edupage sa nachádza dlždica "Platby" pod ktorou sa nachádza suma "Celkom".

Pre predstavu povedzme, že dnes je 18. máj, táto suma znázorňuje, koľko ešte treba zaplatiť, aby boli zaplatené obedy do konca školského roku (v tomto prípade však až do konca augusta, nie do konca júna). Keďže sú cez júl a august prázdniny, je pochopiteľné, že túto sumu platiť celú, je zbytočné.

Následne po kliknutí na "Platby" nájdeme zoznam mesiacov, ktoré sú rozdelené na "Treba zaplatiť - Neskôr" a na "Zaplatené".

V zozname "Zaplatené" (v modrom rámiku) sú minulé mesiace, resp. mesiac aktuálny, či budúce, ktoré máte zaplatené celé, čiže každý deň, v ktorý sa v danom mesiaci strava vydáva, máte obed zaplatený.

V zozname "Treba zaplatiť - Neskôr" sa nachádzajú mesiace, ktoré nasledujú, resp. aktuálny mesiac, ktorý ešte nemáte celý zaplatený, teda nemáte nárok na obed na každý deň v mesiaci, v ktorom sa strava vydáva.

Príklad:

V červenom rámiku sa nachádza celková suma za obedy v danom mesiaci vypočítaná ako počet dní, v ktoré sa vydáva strava × cena za jeden obed.

V žltom rámiku sa nachádza suma, ktorú z daného mesiaca máte zaplatenú - nárok teda máte na počet obedov vypočítaných ako 13,66 ÷ cena za jeden obed. Ak v našom prípade je dnes mesiac máj a takto sa nám zobrazuje už mesiac jún, znamená to, že od začiatku júna máte nárok na daný počet obedov v dni, kedy sa strava vydáva.

V zelenom rámiku sa nachádza suma, ktorú treba ešte zaplatiť, aby bol zaplatený obed na každý deň v danom mesiaci, kedy sa vydáva strava, vypočítaná ako počet nezaplatených dní × cena za jeden obed.