Prijímacie konanie pre šk. r. 2023/2024

Važení zákonní zástupcovia, milé uchádzačky a uchádzači,

na tejto podstránke venovanej prijímaciemu konaniu nájdete všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť.

Práve sa deje

Podrobný postup ako ďalej postupovať v pirjímacom konaní nájdete tu.

Základné informácie

Všetky základné informácie o otváraných študijných odboroch, triedach, počte prijímaných uchádzačov, kritériách pre prijatie, nájdete na našej oficiálnej webovej stránke.

prejsť na informácie

Prihlášky a výsledky

Ak si chcete overiť informácie z prihlášky, zistiť výsledok prijímacej skúšky, nastaviť si telefónne číslo pre SMS notifikácie, prípadne zistiť ďalšie informácie v prípade úspešného prijatia, viete tak urobiť v našom overovacom systéme.

overenie prihlášky a výsledku

Zoznam všetkých výsledkov v anonymizovanej forme nájdete v prehľadných tabuľkách podľa odborov.

kompletné výsledky

Nástup na štúdium

Pokyny a informácie pre prijaté študentky a študentov do 1. ročníka vám budú zaslané aj elektronicky cez Edupage / e-mail (tak ako prebiehala komunikácia počas prijímačiek).