Horúce informácie
Kompletné výsledky prijímacieho konania nájdete na tejto stránke.

Prijímacie konanie pre šk. r. 2022/2023

Važení zákonní zástupcovia, milí uchádzači,

na tejto podstránke venovanej prijímaciemu konaniu nájdete všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť.

Všetky základné informácie o otváraných študijných odboroch, triedach, počte prijímaných uchádzačov, kritériách pre prijatie, nájdete na našej oficiálnej webovej stránke.

prejsť na informácie

Ak si chcete overiť informácie z prihlášky, zistiť výsledok prijímacej skúšky, nastaviť si telefónne číslo pre SMS notifikácie, prípadne zistiť ďalšie informácie v prípade úspešného prijatia, viete tak urobiť v našom overovacom systéme.

overenie prihlášky a výsledku

Zoznam všetkých výsledkov v anonymizovanej forme nájdete v prehľadných tabuľkách podľa odborov.

kompletné výsledky

Pokyny a informácie pre prijaté študentky a študentov do 1. ročníka vám budú zaslané elektronicky cez Edupage / e-mail (tak ako prebiehala komunikácia počas prijímačiek).