Moja Zochova logo

Moja Zochova

Vitajte

Portál Moja Zochova je školský portál pre učiteľov a študentov SPŠE Zochova 9 uľahčujúci vyučovanie, spojenie žiakov so školou odkiaľkoľvek, prácu učiteľov či zamestnancov a mnohého ďalšieho vďaka elektronizácii.

Do portálu Moja Zochova majú prístup učitelia, zamestnanci a študenti pomocou prihlasovacích údajov do EduPage, a preto si netreba pamätať ďalšie prihlasovacie údaje. Tí, ktorí svoje prístupy zabudli, môžu požiadať o ich zaslanie cez formulár zabudnuté heslo na prihlasovacej stránke.

Počet žiakov tried pripojených v portáli Moja Zochova. Nenechajte zahanbiť svoju triedu a prihláste sa všetci :)
Trieda Počet Percent
I.A 30 / 30 100%
I.B 30 / 30 100%
I.C 30 / 30 100%
II.A 19 / 19 100%
II.B 23 / 23 100%
II.C 14 / 14 100%
II.VOŠ 15 / 15 100%
III.A 19 / 19 100%
IV.A 21 / 21 100%
IV.B 22 / 22 100%
IV.C 18 / 18 100%
IV.D 24 / 24 100%
I.D 29 / 30 96.7%
III.C 19 / 21 90.5%
III.B 17 / 24 70.8%
III.VOŠ 1 / 11 9.1%